Ochrona Środowiska

INFORMACJE O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

W trosce o ochronę środowiska firma Hurtel Sp. z o.o. nawiązała współpracę  z CCR RELECTRA Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. i przekazała tej Organizacji obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Nasza firma jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców  i Organizacji Odzysku Sprzętu  Elektrycznego  i  Elektronicznego,  prowadzonym  przez  GIOŚ,  pod  numerem  rejestrowym: E0015716WBW

INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW

Zgodnie  z  ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, każdy  użytkownik  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego,  oznaczonego specjalnym symbolem (przekreślony kosz), przeznaczonego dla gospodarstw domowych zobowiązany jest do  oddawania  bezpłatnie  zużytego  sprzętu  punktom  zbierającym  taki  sprzęt.  Urzędy  gminy  mają obowiązek udostępnić mieszkańcom na stronie  internetowej oraz w sposób  zwyczajowo przyjęty  (tablice informacyjne)  informację  o  punktach  znajdujących  się  na  terenie  gminy  zbierających  zużyty  sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych*. Konsumenci indywidualni mogą oddać zużyty  sprzęt  przy  zakupie  nowego  pod  warunkiem,  że  zużyty  sprzęt  jest  tego  samego  rodzaju i w ilości nie większej niż kupowany. W Zielonej Górze punkt zbierania prowadzi ZGKiM.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Zjednoczenia 110 65-120 Zielona Góra tel. (068) 322 91 38

Poprzez  segregację  odpadów,  w  szczególności  pochodzących  ze  zużytego  sprzętu  elektrycznego i  elektronicznego  oraz  oddawanie  ich  do  punktów  zbierania  takiego sprzętu, gospodarstwa  domowe przyczyniają  się  do  ponownego  użycia  i  odzysku,  w  tym  recyklingu  zużytego  sprzętu  elektrycznego i elektronicznego. W ten sposób gospodarstwo domowe aktywnie uczestniczy w ochronie środowiska, gdyż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem potencjalnie niebezpiecznym dla środowiska.   Nie  wywiązanie  się  użytkownika  z  obowiązku  segregowania  zużytego  sprzętu  elektrycznego i  elektronicznego,  umieszczenie  go  z  innymi  odpadami  oraz  nie  oddanie do  punktu  zbierania  takiego sprzętu ustawowo zagrożone jest karą grzywny.

AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Wszystkie aktualne przepisy związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym można znaleźć na stronach internetowych:Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://www.gios.gov.plMinisterstwa Środowiska http://www.mos.gov.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel